QOORߋEI茠gCA W

J2003N928
hX|[c
`[gCA

ۂa

@@@ @ o g n _ N[ point
1 R 21 9 20
2 ac@Os a̎R 24 10 17
3 ēc@ 26 12 15
4 ˖{ u 30 7 13
5 Xc 50 6 @
6 M 57 4 @
7 g@xj s 58 3 @
8 59 4 @
9 @ 81 0 @
iGg[䐔FXj
ki08-01.jpg

`

ki08-02.jpg
@@@ @ o g n _ N[ point
1 ؖ{@^ 28 8 20
2 A F 28 7 17
3 唗 E 41 3 15
4 43 4 13
5 Љ h 47 3 11
6 X@C 48 4 10
7 ͌ p 48 2 9
8 @ 52 4 8
9 웽 O 52 3 7
10 C aV 53 3 @
11 {c@j s 53 1 @
12 {c K s 59 1 @
13 di s ޗ 62 2 @
14 ѓc M 63 2 @
15 ҁ@` a̎R 67 0 @
16 y aO s 74 1 @
17 Vc rv s 80 0 @
- J [v ^CI[o[
- I@ ^CA
iGg[䐔FPXj
ki08-03.jpg

a

@@@ @ o g n _ N[ point
1 ҁ@^Y 2 18 20
2 _ i 3 18 17
3 @ 24 10 15
4 @T s 28 6 13
5 c s 30 6 11
6 @ 33 7 10
7 ≺@aC 33 5 9
8 c@ s 34 7 8
9 Ñ F 34 6 7
10 J 34 5 6
11 ēc Rq 36 7 5
12 en Nv 36 6 4
13 40 4 3
14 li 41 5 2
15 JR 43 3 1
16 ؑ gv s 45 5 @
17 { m 46 2 @
18 v 49 4 @
19 A 49 2 @
20 R ` 49 0 @
21 v 57 3 @
22 L F` 60 2 @
23 XؒCY s 62 1 @
24 r Wi 71 0 @
25 x Z 73 1 @
26 J@L s 74 0 @
27 ʁ@G ޗ 80 0 @
iGg[䐔FQVj
ki08-04.jpg
ki08-05.jpg
ki08-06.jpg

ki02-a.jpg ki02-b.jpg ki02-c.jpg ki02-d.jpg


`[gCA